Houtrot-renovatie

Houtrot reparatie en preventie

Kent U de huidige staat van Uw kozijnen ? Houtrot steekt vaak ongemerkt de kop op en is de belangrijkste oorzaak van problemen met kozijnen en andere houten onderdelen van Uw woning.
Slecht onderhoud of onvakkundig schilderwerk is vaak de oorzaak. Het herkennen, voorkomen en behandelen ervan vereist het nodige vakwerk.

Wanneer treedt houtrot op ?

Houtrot treedt op daar waar onvoldoende behandeld hout langdurig in aanraking komt met vocht. Het treedt vaak als eerste op bij kozijnen en verbindingen. Als er niet goed is afgekit kan er water bij het hout komen, wat daar ook blijft staan.
Behalve goed schilderwerk is dus ook goed afkitten van groot belang om houtrot te voorkomen.

Hoe herkent U houtrot ?

U kunt vergevorderd houtrot zelf wel herkennen. Let hierbij op de volgende kenmerken :
– Blaasvorming onder de verflaag en onthechting hiervan
– Barsten in de verflaag
– Lokale holten en indeukingen in de lengterichting van het hout
– Bruine of zwarte verkleuring van het ongeverfde hout
– Het loslaten van delen van het hout

Maar om het eerste begin van houtrot te ontdekken is vaak een geoefend oog noodzakelijk. Een goede inspectie door een vakman kan later veel kosten besparen. In goed overleg en met vakkundig advies, kunnen wij ervoor zorgen dat Uw kozijnen, deuren enzovoort nog lange tijd meegaan zonder U op al te hoge kosten te jagen.

Wij werken met het systeem : Window Care Systems
Dit systeem bestaat al 13 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot marktleider op het gebied van preventief en curatief onderhoud van geveltimmerwerk. Met dit systeem is het mogelijk houtwerk duurzaam te behouden en zo nodig te renoveren. Kostbare vervanging van kozijnen en andere gevelelementen kan achterwege blijven.

We kunnen veel, maar mocht het ondanks alles toch te laat zijn voor uw kozijn of deur, dan kunt U ook deze herstelwerkzaamheden aan ons overlaten. Wij werken samen met een professioneel team van timmerlieden die met zo min mogelijke kosten zullen zorgen voor een maximaal resultaat.