Prijzen

Een zeer goede verhouding tussen prijs en kwaliteit resulteert dagelijks in vervolgopdrachten van tevreden opdrachtgevers.

Elke opdracht is anders en elke opdrachtgever heeft zijn of haar specifieke wensen. Een algemeen tarief is daarom niet erg realistisch. Schildersbedrijf F. Janssen geeft U vooral inzicht in de kosten en de kostenopbouw evenals in eventuele meerkosten. U komt dus niet voor verrassingen te staan.
Ons streven: het dagelijks afleveren van kwalitatief goed werk zonder al te hoge kosten voor de klant.

Vrijblijvende offerte aanvragen of meer informatie ? Bel Schildersbedrijf F. Janssen 0492 368222 / 06 53774800 of stuur een e-mail : info@schildersbedrijffjanssen.nl

Laag BTW tarief

Per 15 september 2009 is een verruiming van kracht die inhoudt dat woningen ouder dan 2 jaar (na ingebruikname) in aanmerking komen voor de lage BTW. Vanaf die datum vallen onderstaande werkzaamheden met betrekking tot het schilderwerk onder het 6% BTW tarief.

1. Wat wordt verstaan onder particuliere woningen ?

De term “particuliere woning” heeft betrekking op onroerende zaken die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat in dit kader om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande particuliere woningen vallen hieronder.

Als particuliere woning zijn onder meer aan te merken :

– Woningen in particulier eigendom
– Huurwoningen van woningbouwcorporaties e.d. die door particulieren worden
bewoond
– Bejaardentehuizen/aanleunwoningen
– Verpleeg- en zorginstellingen
– Studentenflats
– Kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning
– Tweede woningen, voor zover permanente bewoning daarvan is toegestaan

De gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, bejaardentehuizen/aanleunwoningen, verpleeg- en zorginstellingen e.d. (zoals de hal, het trappenhuis, de eetzaal, de recreatieruimte enzovoort) volgen het regime dat geldt voor de particuliere woongedeelten.